Firmowa grafika

Każda firma korzystająca z BeeOffice ma możliwość wyboru jednej z gotowych skórek kolorystycznych, a także wklejenia logo firmy, wyświetlanego na każdym ekranie pod logo BeeOffice.

Dodatkowo w ramach pakietu BeeOffice oferujemy znacznie większe możliwości dostosowania wyglądu (layoutu) aplikacji do firmowych standardów graficznych (CI – corporate identity; firmowy key visual i inne charakterystyczne motywy graficzne, jak np. zdjęcia wizerunkowe).

Na podstawie standardów dostarczonych przez klienta dostosowujemy następujące elementy layoutu BeeOffice:

  • ekran logowania
  • standardowe tło dla wszystkich ekranów
  • gama kolorystyczna
  • sposób użycia firmowego logo
Firmowa grafika 

Korzyści

  • wyższy stopień akceptacji pracowników dla pracy i wprowadzania danych w BeeOffice
  • postrzeganie BeeOffice jako naturalnego elementu firmowego środowiska pracy
  • spójność graficzna z innymi nośnikami wizerunku firmowego (w tym ze stroną WWW i innymi nośnikami marketingu wewnętrznego i zewnętrznego)
  • promocja wizerunku firmowego w otoczeniu zewnętrznym (w przypadku udostępnienia BeeOffice współpracownikom, np. podwykonawcom)