Wdrożenie

BeeOffice to rozwiązanie gotowe do użytku i dostępne w chmurze, ale jednocześnie z bardzo dużymi możliwościami dopasowania do potrzeb i wymagań danej organizacji.

W efekcie krótkiego projektu wdrożeniowego można wypracować w pełni dopasowane i zindywidualizowane narzędzie. Nowe funkcje opieramy na BeeOffice Framework, naszym autorskim rozwiązaniu do budowania portali intra- i internetowych. BeeOffice Framework dostarcza zestaw predefiniowanych obiektów biznesowych, przez co wdrożenie nowej funkcji systemu jest proste i szybkie.

Wdrożenie 

BeeOffice to m.in. następujące możliwości dostosowania:

 • wybór zestawu modułów i funkcji dostępnych dla użytkowników
 • integracja z innymi firmowymi systemami IT
 • wprowadzenie własnego firmowego nazewnictwa obiektów, funkcji i opcji
 • dostosowanie do firmowej grafiki (CI – corporate identity)
 • funkcje stworzone pod indywidualne potrzeby firmy w oparciu o platformę BeeFramework
 • elastyczny, rozbudowany system definiowania uprawnień
   

W ramach wdrożenia proponujemy wsparcie lub wykonanie następujących czynności związanych z uruchomieniem BeeOffice w organizacji:

 • krótka analiza przedwdrożeniowa – określenie zakresu wykorzystania BeeOffice (wykorzystywane funkcje; grupy użytkowników aplikacji)
 • przeszkolenie pracowników klienta odpowiedzialnych za uruchomienie BeeOffice
 • konfiguracja opcji i ustawień aplikacji
 • migracja danych (np. import danych pracowników z systemu HR)
 • integracja BeeOffice z innymi firmowymi systemami IT
 • wypracowanie modelu ról i uprawnień użytkowników BeeOffice
 • dostosowanie wyglądu aplikacji do firmowego corporate identity
 • transfer wiedzy do użytkowników – szkolenia, przygotowanie instrukcji i filmów instruktażowych
 • zbudowanie w oparciu o platformę BeeFramework dodatkowych funkcji, odpowiadających potrzebom danej firmy
   

Korzyści

 • możliwość wypracowania narzędzia „szytego na miarę” organizacji, choć stworzonego w oparciu o gotowe rozwiązanie z chmury
 • zwiększenie stopnia akceptacji dla nowego narzędzia wśród kluczowych osób w firmie
 • zmniejszenie obciążenia pracowników klienta czynnościami związanymi z uruchomieniem BeeOffice w firmie
 • dzięki platformie BeeFramework - szybka rozbudowa BeeOffice o nowe elementy specyficzne dla firmy