Środowisko testowe

Każda firma korzystająca z pakietu BeeOffice otrzymuje dostęp do dodatkowego, dedykowanego tylko dla niej systemu testowo-rozwojowego. Dodatkowy system może służyć m.in. do testowania i rozwijania nowych funkcji BeeOffice oraz szkoleń.

W systemie testowo-rozwojowym BeeOffice można wykonywać dowolne operacje, podobnie jak w środowisku produkcyjnym. Można go też podłączyć do innych systemów testowych w firmie. W zależności od preferencji klienta, dodatkowy system testowo-rozwojowy napełniamy danymi stanowiącymi kopię prawdziwych danych firmy wprowadzonych do BeeOffice lub też ładujemy system danymi fikcyjnymi. Środowisko testowo-rozwojowe jest dostępne dla firmy przez cały okres trwania abonamentu systemu produkcyjnego.

Środowisko testowe 

System testowo-rozwojowy można wykorzystywać do różnych celów:

  • testowanie nowych scenariuszy wykorzystania BeeOffice w firmie
  • testowanie scenariuszy integracji BeeOffice z innymi systemami firmowymi
  • testowanie nowych funkcji, udostępnianych w BeeOffice przez producenta aplikacji
  • prowadzenie szkoleń dla pracowników – użytkowników BeeOffice w firmie

Korzyści

  • większe możliwości rozwoju i dopasowania firmowej instalacji BeeOffice i wpasowania jej w istniejącą infrastrukturę organizacji
  • rozwój kompetencji osób odpowiedzialnych za systemy IT organizacji i stworzenie warunków do samodzielnego dostosowywania i rozwoju BeeOffice w firmie
  • dostępność darmowej platformy do prowadzenia wewnętrznych szkoleń z BeeOffice