Rozwój

Rozwój BeeOffice o nowe funkcje jest znacznie łatwiejszy niż w przypadku wielu tradycyjnych firmowych systemów IT.

  • Wiele nowych procesów można udostępniać w oparciu o istniejącą funkcjonalność (np. nowe rodzaje zasobów, objęcie Terminarzem BeeOffice kolejnych grup pracowników)

  • Ciągle doskonalimy i rozwijamy funkcjonalność BeeOffice. Ponieważ jest to rozwiązanie dostępne w chmurze, z nowych funkcji mogą korzystać wszyscy klienci natychmiast po ich przygotowaniu (bez potrzeby złożonego i kosztownego upgrade'u)

  • Specjalnie dla Waszej firmy możemy stworzyć i rozwinąć dowolną, nawet najbardziej specyficzną funkcję BeeOffice

Rozwój 

BeeOffice jest oparte o BeeOffice Framework - elastyczną platformę rozwoju firmowych portali intranetowych i internetowych. BeeOffice Framework dostarcza zestaw kilkudziesięciu predefiniowanych „obiektów biznesowych” (m.in. struktura organizacyjna, pracownik, zamówienie, delegacja), które umożliwiają szybkie uruchamianie wsparcia BeeOffice dla nowych procesów.

W przypadku wymagań wykraczających poza standardową funkcjonalność aplikacji, BeeOffice Framework pozwala na szybką implementację zupełnie nowych funkcji, na podstawie bogatej biblioteki dla programistów. Dzięki temu w krótkim czasie możemy przygotować dedykowane rozwiązanie, spełniające specyficzne oczekiwania firmy.

Korzyści

  • Obniżenie kosztów uruchamiania nowych funkcji

  • Wykorzystanie najlepszych praktyk biznesowych na rynku

  • Możliwość dopasowania do specyficznych potrzeb przedsiębiorstwa

  • Zwiększenie wydajności pracy użytkowników

  • Satysfakcja i komfort pracy pracowników