Integracja

Kluczowym elementem pakietu BeeOffice jest możliwość integracji z istniejącymi w firmie systemami, w tym z ERP czy HR. W ten sposób BeeOffice stanie się naturalnym uzupełnieniem i dopełnieniem istniejących rozwiązań IT.

Integracja pozwoli również pracować firmie z jednolitą bazą danych w różnych narzędziach (np. lista pracowników) lub stworzyć jedną platformę współpracy, automatyzując przepływ informacji między różnymi systemami (np. pracownik wprowadza wniosek o urlop w BeeOffice, zaakceptowany urlop jest zapisywany w systemie HR).

Interfejs BeeOffice jest realizowany w postaci otwartego API, działającego jako dostępny do wykorzystania WebService – w związku z tym sposób wykorzystania danych dostępnych w BeeOffice pozostaje do decyzji osób odpowiedzialnych za rozwój systemu, który z tych danych będzie korzystać.

BeeOffice posiada kilka naturalnych punktów styku z „tradycyjnymi” aplikacjami ERP, FI czy HR, np.:

Integracja 
  • integracja z systemem HR – lista i dane pracowników, struktura organizacyjna, limity i plan urlopów
  • integracja z systemem finansowo-księgowym – zapotrzebowania (wnioski zakupowe), rozliczenia delegacji

Korzyści

  • ujednolicenie środowiska pracy użytkowników
  • spójność baz danych podstawowych w BeeOffice i innych narzędziach
  • automatyzacja i przyspieszenie wymiany danych
  • redukcja ryzyka wystąpienia błędów
  • zmniejszenie kosztów administracji i rozwoju infrastruktury IT