Dodatkowe opcje

BeeOffice daje szerokie możliwości dostosowania funkcjonalności do potrzeb firmy, a nawet indywidualnych preferencji poszczególnych użytkowników.

W efekcie firma może korzystać z funkcji i ról, które jeszcze lepiej dostosowują BeeOffice do jej specyfiki.

Dodatkowe opcje 
  • Indywidualne filtry wyświetlania danych

W BeeOffice każdy użytkownik może zdefiniować własne filtry wyświetlania danych w terminarzu, w tym listy pracowników według samodzielnie zdefiniowanych kryteriów, innych niż wynikające ze struktury organizacyjnej firmy. Na przykład szef sprzedaży definiuje dla siebie domyślny widok listy jako listę wszystkich osób z działu handlowego oraz dodatkowo wybranych współpracownkówy z działu logistyki; z kolei dla sekretarki można ustawić domyślne wyświetlanie wszystkich kierowników i członków zarządu.

  • Własne rodzaje urlopów

BeeOffice daje możliwość wprowadzenia dodatkowych, unikalnych dla danej firmy typów urlopów. Przykładowo grupa pracowników może mieć prawo do dodatkowej puli dni wolnych, przy czym część z nich może być wykorzystana tylko w danym roku, a dla innej części – niewykorzystane dni przechodzą na następny rok. Zdefiniowane własne urlopy mogą korzystać z limitów dostępnych dla innych urlopów (np. wypoczynkowego) bądź też posiadać własne, niezależne limity dni do wykorzystania.

  • Dedykowana pomoc kontekstowa

BeeOffice umożliwia modyfikację tekstów pomocy kontekstowej, dostępnych dla użytkowników pod ikoną z literą „i”. Można je rozbudować o informacje specyficzne dla danej firmy lub nawet całkowicie zastąpić standardowe teksty własnymi. Na przykład przy zgłaszaniu zapotrzebowań można dodać wyjaśnienia o procedurze akceptacji zakupów; zaś w module Licencje IT można umieścić kontakt do działu IT i informatyka odpowiedzialnego za zarządzanie licencjami na oprogramowanie.

  • Własne szablony uprawnień i role użytkowników

BeeOffice zawiera, oprócz zestawu typowych ról i uprawnień, specjalny mechanizm tworzenia nieszablonowych ról dla użytkowników. Przykładowo przełożony posiada uprawnienia do zatwierdzania zapotrzebowań, wniosków urlopowych i delegacji swoich podwładnych. BeeOffice daje możliwość zdefiniowania dodatkowej roli, która uprawnionemu użytkownikowi pozwoli na zatwierdzanie tych wniosków od pracowników z innych zespołów.

Korzyści

  • jeszcze większy stopień dopasowania funkcjonalności BeeOffice do potrzeb firmy
  • większy komfort pracy użytkowników dzięki uwzględnieniu ich indywidualnych preferencji w wyświetlaniu danych
  • wyższy stopień akceptacji pracowników dla pracy i wprowadzania danych w BeeOffice dzięki dostępności pomocy przygotowanej specjalnie dla nich
  • elastyczne dopasowanie procesów akceptacji, uwzględniające nie tylko formalną strukturę organizacyjną