Terminarz

Przegląd aktywności pracowników
Udostępnij
Jeden rzut oka – i wiadomo, kto i nad jakim projektem pracuje, kto z zespołu jest na urlopie lub w delegacji. Według danych historycznych rozliczycie koszty pracy na projekty czy klientów.

Terminarz to przejrzyste narzędzie do zarządzania aktywnościami pracowników. Umożliwia planowanie zadań, wgląd w poszczególne aktywności oraz rozliczanie czasu poświęconego na konkretne projekty, działania czy klientów. Porządkuje naszą pracę.

Jak to działa?

Terminarz – przegląd aktywności zespołu

 

Terminarz – szczegóły aktywności pracownika, w danym dniu

 

Wpisy w terminarzu mogą być na końcu miesiąca potwierdzane przez pracowników lub akceptowane przez przełożonych (np. przez kierownika odpowiedniego projektu). Zatwierdzone wpisy nie mogą być już modyfikowane, co pozwala na „zamrożenie” danych do raportowania.

Możliwości

 • Interaktywna tabela z aktywnościami pracowników w zadanym okresie (przeszłymi, bieżącymi i planowanymi)
 • Możliwość dowolnego definiowania zadań (projektów, klientów) i ich grupowania w celu łatwego odzwierciedlenia różnych rodzajów działalności
 • Wybór stopnia szczegółowości okien czasowych – planowanie pracy na dni lub godziny (w zależności od stosowanego w zespole modelu planowania i rozliczania czasu pracy)
 • Intuicyjny filtr umożliwiający wybranie odpowiednich osób i przedziału czasowego, które będą pokazywane w tabeli
 • Bezpośrednio z tabeli wejście w podgląd i edycję szczegółów danej aktywności
 • Możliwość edycji podstawowych informacji z poziomu terminarza, wgląd w rozszerzone informacje o wybranym zadaniu bezpośrednio pod nim
 • Możliwość przypisania do poszczególnych zadań, projektów, klientów takich atrybutów jak: osoba odpowiedzialna, czas trwania, numer MPK itp.
 • Automatyczne przypisanie czasu poświęconego na zadania do wskazanych MPK
 • Integracja z modułem Urlopów pozwala na łatwą weryfikację, czy dana osoba jest w pracy, czy na urlopie. Ponadto automat blokuje wniosek urlopowy w przypadku kolizji w czasie z zaplanowanymi już działaniami
 • Możliwość nadania przełożonym uprawnień do planowania działań w terminarzach podwładnych
 • Niezastąpiony w okresie urlopowym – przed akceptacją wniosku urlopowego przełożony ma przejrzystą informację o osobach dostępnych na zastępstwo
 • Mechanizm akceptacji umożliwiający zablokowanie edycji przeszłych okresów, na przykład po rozliczeniu pracy w danym okresie

Korzyści

 • Wzrost wydajności pracy dzięki efektywnemu planowaniu i koordynacji wszystkich działań
 • Spokój i pewność współpracy dzięki spójnej i aktualnej informacji o planowanych działaniach, dostępności i niedostępności pracowników, urlopach i zwolnieniach lekarskich
 • Oszczędność czasu dzięki precyzyjnej i błyskawicznej informacji o kosztach pracy przypadających na poszczególne projekty
 • Przejrzystość i porządek w złożonych działaniach zespołów
 • Wzrost jakości wypoczynku dzięki powszechności wiedzy o urlopach udostępnianej z wyprzedzeniem

Czy wiesz, że...

5-10%

tyle czasu pracy każdy z nas poświęca na ustalenie miejsca przebywania i terminu dostępności współpracowników

Zobacz nagrania z naszych webinarów

Zobacz film Nikogo nie ma w biurze, a wszystko działa - zdalne zarządzanie firmą i zespołem
Zobacz film Urlopy i inne nieobecności w BeeOffice
Zobacz film BeeOffice Delegacje
Zobacz film BeeOffice ServiceDesk
Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt