Inne funkcje

BeeOffice może jeszcze więcej
Udostępnij

Od potrzeby do rozwiązania

Co jeszcze chcielibyście usprawnić? Są inne obszary, istotne funkcje lub czynności niewspierane przez obecne systemy IT? Nie znaleźliście ich w opisie BeeOffice na stronie internetowej?

Być może:

  • BeeOffice posiada funkcję, na którą czekacie – tylko nazwaliśmy ją w inny sposób
  • planujemy udostępnić taką funkcję, a może nawet nad nią pracujemy
  • rozwiniemy funkcję w BeeOffice specjalnie dla Waszej firmy

BeeOffice jest oparte o BeeOffice Framework – elastyczną plaftormę rozwojową, umożliwiającą budowanie portali intranetowych i internetowych dla przedsiębiorstw. BeeOffice Framework dostarcza zestaw kilkudziesięciu predefiniowanych „obiektów biznesowych” (m.in. struktura organizacyjna, pracownik, zamówienie, delegacja – wykorzystywane w BeeOffice), które pozwalają w krótkim czasie wdrożyć wsparcie nawet najbardziej specyficznych procesów przez system IT. W przypadku wymagań wykraczających poza standardową funkcjonalność aplikacji, BeeOffice Framework pozwala na bardzo efektywne implementowanie nowych funkcji, na podstawie bogatej biblioteki dla programistów.

Dlatego jesteśmy w stanie w krótkim czasie przygotować rozwiązanie dedykowane firmy, dokładnie spełniające jej oczekiwania.

Więcej możliwości

Karty zadań pozwalają uporządkować rutynowe powtarzalne czynności, które wymagają skoordynowanego działania wielu osób. Mogą wpierać procesy HR (np. przyjęcie nowego pracownika lub „obiegówka” po zakończeniu pracy), administracyjne (weryfikacja kontraktu przez różne działy), IT (checklista dla codziennej kontroli serwerowni), itd.

 

Karty ocen pozwalają odzierciedlić firmowy system spotkań/ocen okresowych. Struktura formularza i workflow może być elastycznie dopasowany do wymagań firmy.

 

Tablice planowania zadań służą do prezentowania planów projektów i śledzenia statusu realizacji. Zapewniają przejrzysty obraz statusu prac, dostępny dla wszystkich uczestników projektu w każdym czasie i miejscu.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt