Infobox

Indywidualna lista spraw do załatwienia
Udostępnij
Wnioski oczekujące na akceptację, informacje o zmianach statusu spraw. Wszystko w formie czytelnej i klikalnej listy. Klik, akceptacja i sprawa załatwiona.

Infobox to rodzaj skrzynki odbiorczej, zbierającej w jednym miejscu nowe informacje istotne dla danego użytkownika.

Lista w Infobox prezentuje dwa rodzaje pozycji:

 • sprawy wymagające reakcji użytkownika (np. wniosek urlopowy Twojego podwładnego oczekuje na akceptację)
 • informacje o zmianie statusu sprawy (np. Twój wniosek zakupowy został zaakceptowany)

Klikając w daną pozycję, można przejść do szczegółów danej sprawy wykonując oczekiwaną czynność (np. akceptując wniosek urlopowy).

Jak to działa?

Urlopy, delegacje, zakupy, inne wnioski – wszystkie decyzje do podjęcia są zebrane na liście ‚Infobox’

 

Infobox w wersji moblinej pozwala podejmować decyzje w dowolnym czasie i miejscu…

 

Przełożony jest informowany przez email o nowym wniosku oczekującym na decyzję

Możliwości

 • wszystkie istotne zdarzenia i informacje zbierane w jednym miejscu
 • wsparcie obsługi poszczególnych kroków w przetwarzaniu dowolnych rodzajów spraw (wnioski urlopowe, zakupowe, delegacje, rejestracja nowego wyposażenia firmowego itd.)
 • możliwość odwzorowania struktury uprawnień do podejmowania poszczególnych decyzji zgodnie z modelem działania danej organizacji

Korzyści

 • przyspieszenie obiegu informacji i pracy
 • sprawniejsza praca z BeeOffice
 • redukcja ryzyka „utknięcia” sprawy w wyniku błędu ludzkiego
 • uporządkowanie kwestii odpowiedzialności za podejmowanie określonych decyzji w organizacji
 • większa satysfakcja pracowników

Case study

Rozliczanie delegacji, obsługa wniosków urlopowych czy zgłoszeń do firmowego działu IT, kontrola kosztów firmowych zakupów to codzienne wyzwania w każdej organizacji. Rozwiązanie BeeOffice w SNP pozwala te „banalne”, powtarzalne procesy usprawnić. Drobne ułatwienia na każdym kroku – przy dużej skali procesów – przekładają się na niebagatelne oszczędności czasu i pieniędzy. To daje efekty – każdego dnia!

Zobacz nagranie z naszego webinara

Planowanie i rozliczanie delegacji online w BeeOffice – delegacje, krajowe, zagraniczne, diety

Zobacz film BeeOffice Delegacje
Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt