Zbiorczy raport czasu pracy

Udostępnij

BeeOffice obsługuje różne rodzaje wniosków i rejestrów związanych z czasem pracy:

 • wnioski urlopowe
 • zmiany czasu pracy (np. wcześniejsze wyjście lub nadgodziny)
 • rejestrowanie wykonanych zadań w Terminarzu
 • definiowanie harmonogramów czasu pracy

Poszczególne rodzaje wniosków mogą być wykorzystywane w różnych kombinacjach, tzn. nie jest konieczne wdrożenie ich wszystkich jednocześnie. Jeśli np. specyfika czasu pracy jest dość prosta (wszyscy pracownicy na pełen etat 8h od poniedziałku do piątku) nie ma potrzeby korzystania z harmonogramów czasu pracy.

W kwietniowej aktualizacji systemu został dodany nowy raport, który zbiera wszystkie ww. rodzaje informacji w jednym zestawieniu. W wierszach raportu są prezentowane kolejne dni miesiąca dla każdego pracownika, a w danym dniu informacja o: planowanym czasie pracy, ewentualnych urlopach lub wnioskach o zmianę czasu pracy, aktywnościach w terminarzu.

Jeśli nie wprowadzono indywidualnego harmonogramu czasu dla pracownika, raport prezentuje domyślnie harmonogram: 8h w dni robocze, 0h w weekendy i święta.

Włączenie parametru: „Automatyczna obecność w dni robocze” spowoduje dodanie do raportu wpisów „terminarz” z czasem trwania 8h, w dniach w których nie został wprowadzony urlop ani inne wpisy w Terminarzu.

Nowy raport jest umieszczony w menu: Start->Raporty->Raporty aktywności->Raport czasu pracy

Dostęp do raportu jest sterowany uprawnieniem: raporty.aktywności.czas-pracy (1291).

Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt