Sugestie obniżenia kosztów podróży służbowych

Udostępnij

W każdej organizacji zdarzają się sytuacje kiedy kilka osób podróżuje służbowo do tego samego miejsca. Jeśli to jeden zespół projektowy, pracownicy zwykle wspólnie zorganizują przejazd (np. jednym samochodem służbowym). Czasem dotyczy to jednak osób z różnych zespołów lub działów, które nie uzgadniają podróży na bieżąco…

W BeeOffice na ekranie delegacji można teraz włączyć „podpowiedź” innych osób, które podróżują do tego samego miejsca docelowego. System sprawdza, czy zostały wprowadzone inne polecenia wyjazdu służbowego do tej miejscowości, w terminie który w całości lub częściowo pokrywa się z naszą podróżą.

Przykładowa informacja na ekranie polecenia wyjazdu służbowego:

Organizacja może dzięki temu redukować koszty na różne sposoby:

  1. podróż „tam” – np. jednym samochodem, zamiast kilku aut wiozących po jednej osobie lub zakupu oddzielnych biletów kolejowych
  2. podróż „z powrotem” – jw.
  3. dojazdy w miejscu docelowym – np. wspólna taksówka z lotniska lub z hotelu na miejsce spotkania (szczególnie w przypadku podróży zagranicznych daje to zauważalne oszczędności)

Nowa funkcja jest opcjonalna i domyślnie wyłączona w istniejących systemach BeeOffice. Można włączyć ją w profilu użytkownika przy pomocy uprawnienia: delegacje.inni-podróżujący (1120).
Zależnie od polityki firmy, pracownicy mogą widzieć „podpowiedzi” tylko na temat podróżujących osób w ramach swojego zespołu lub z całej organizacji.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt