Przegląd harmonogramu czasu pracy

Udostępnij

BeeOffice przetwarza wiele informacji związanych z czasem pracy: kalendarz dni roboczych i świąt, wnioski urlopowe, wnioski o zmianę czasu pracy oraz indywidualne harmonogramy.

Wprowadziliśmy do aplikacji nowy ekran, który pozwala przeglądać wszystkie ww. dane w jednym zbiorczym widoku. Zestawienie to jest dostępne w menu: Sprawy osobowe -> Przegląd harmonogramu. Po wybraniu zespołu prezentowany jest „kalendarz czasu pracy”. W pierwszej linii dla każdego dnia jest umieszczona informacja o planowanym czasie pracy (który wynika z ogólnego kalendarza dla całej firmy lub indywidualnych grafików pracy poszczególnych osób). W drugiej linii są umieszczone wnioski o zmianę czasu pracy lub wnioski urlopowe.

Przykładowy widok ekranu przedstawiamy na poniższej ilustracji. Pierwsze dwie osoby mają tutaj typowy harmonogram pracy poniedziałek-piątek 8:00-16:00, dla trzeciego pracownika harmonogram jest przesunięty na wtorek-sobotę i na drugą zmianę. Dodatkowo Tomasz Kwiatkowski ma skrócony czas pracy o 2h we wtorek (wniosek o późniejsze rozpoczęcie pracy), a Anna Gryczana bierze urlop od środy do piątku.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt