Nowy raport: porównanie planu urlopów / realizacji

Udostępnij

W większości firm w styczniu i lutym pracownicy wprowadzają plan urlopów na cały bieżący rok. Dzięki temu przełożeni mogą sprawdzić, czy limit urlopu przysługujący w roku – i ewentualne dni zaległe – będą wykorzystane przez wszystkie osoby oraz czy występują „spiętrzenia” urlopów (być może trzeba wtedy zaplanować zastępstwa lub przesunąć daty niektórych nieobecności).

W trakcie roku planowane urlopy oczywiście mogą się przesuwać, w wyniku zmiany potrzeb pracownika lub nowych zadań w firmie. BeeOffice oferuje teraz nowy raport, który pozwala działowi HR lub kierownikom poszczególnych zespołów porównać plan urlopów i jego faktyczną realizację.

W raporcie określamy dwie daty:

  • Termin 1 – kiedy plany urlopowe były przygotowane w systemie, np. 31 stycznia bieżącego roku
  • Termin 2 – do porównania, np. data bieżąca lub koniec poprzedniego miesiąca.

System automatycznie odtworzy listę planowanych urlopów każdego pracownika wg stanu na ‚termin 1’ i przedstawi informację: czy urlop faktycznie odbył się zgodnie z planem, czy został przesunięty lub skasowany. Również nowe urlopy (dodane po ‚terminie 1’) zostaną zaprezentowane.

Dostęp do nowego raportu jest sterowany uprawnieniem: raporty.HR.urlopy (844).

 

Udostępnij

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt