Eksport danych stanowiących dokumentację pracowniczą, zgodnie z rozporządzeniem MRPiPS z 10.12.2018

Udostępnij

Część danych, które firmy przetwarzają w BeeOffice, można zaliczyć do „dokumentacji spraw związanych ze stosunkiem pracy”. Są to przede wszystkim: wnioski urlopowe, wnioski o zmianę czasu pracy, informacja o czasie pracy zapisana w Terminarzu BeeOffice.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 określa nowe wymagania dla prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Między innymi należy zapewnić możliwość „przenoszenia dokumentacji pracowniczej pomiędzy systemami teleinformatycznymi” (Rozdział 4).

W BeeOffice został udostępniony mechanizm eksportu danych spełniający wymogi rozporządzenia. Dla wybranego pracownika można przeprowadzić eksport dokumentacji w menu: Sprawy osobowe -> Eksport danych

Dostęp do nowej funkcji jest możliwy po nadaniu uprawnienia: hr.eksport-danych (1095). Należy to uprawnienie przypisać do użytkowników pełniących w systemie funkcję administratorów danych HR.

W wyniku eksportu powstaje pojedynczy plik archiwum (w formacie .zip) zawierający oddzielne pliki w formacie TXT i XML, wg specyfikacji z rozporządzenia:

  • wnioski urlopowe – oddzielny plik dla każdego wniosku,
  • wnioski o zmianę czasu pracy (o ile są wykorzystywane) – oddzielny plik dla każdego wniosku,
  • terminarz (o ile jest wykorzystywany) – po jednym pliku dla każdego miesiąca.

Zgodnie z rozporządzeniem, pracownik w eksportowanym zbiorze danych powinien być identyfikowany swoim numerem PESEL. Ponieważ pole to nie jest obowiązkowe w BeeOffice, eksport danych bez numeru PESEL zostanie wykonany przez system, lecz wyświetli się ostrzeżenie o braku tej informacji. Numer PESEL pracownika można uzupełnić w systemie – przed eksportem danych – po przejściu do kartoteki pracownika, na zakładce ‚Dane HR’.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

  1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
  2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
  3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
  4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
  5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
  6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt