Korzyści

Oszczędzaj czas pracowników i redukuj koszty firmy. Codziennie.

BeeOffice zapewnia realne oszczędności czasu i zmniejsza koszty funkcjonowania firmy, ponieważ:

 • skraca czas poświęcany przez pracowników na wykonywanie powtarzalnych, rutynowych czynności administracyjnych
 • eliminuje pomyłki, dzięki automatycznym obliczeniom (np. kalkulacja diety w delegacji, informacja o dostępnym limicie urlopowym do wykorzystania w danym roku, liczba godzin poświęconych na dany projekt w miesiącu)
 • pozwala wykrywać zduplikowane lub nieuzasadnione wnioski (np. dwukrotne rozliczenie tej samej delegacji, urlop powyżej dostępnego limitu)
 • radykalnie zmniejsza liczbę pytań kierowanych mailowo lub telefonicznie przez pracowników do swoich przełożonych lub działów finansów, HR i administracji (każdy pracownik może sprawdzić status swojego wniosku przez Internet, 24h/7 dni w tygodniu)
 • zapewnia kontrolę nad firmowymi wydatkami (pracownicy wprowadzają wnioski zakupowe do akceptacji przez przełożonych – brak możliwości przekazania do księgowości faktury za wydatki bez wcześniejszej akceptacji kosztów)

Co i gdzie usprawniamy?

Czy salka konferencyjna na piętrze będzie jutro wolna? Jakie licencje na oprogramowanie są przypisane do Kowalskiego? Czym zajmuje się w tym miesiącu Miodowska z biura projektów? Dotychczas raczej nie liczyliśmy, że odpowiedzi znajdziemy w jakimś systemie informatycznym. BeeOffice to zmienia...

BeeOffice daje możliwość usprawnienia czynności dotychczas nieobsłużonych w żadnym nowoczesnym narzędziu informatycznym; czynności czasami postrzeganych jako drobne i nieistotne, ale powtarzalnych i mających duży wpływ na efektywność pracowników, przełożonych, całych zespołów i całej firmy.

Korzystanie z BeeOffice przekłada się na wiele mierzalnych i niemierzalnych korzyści w zakresie:

 • organizacji pracy
 • komunikacji
 • oszczędności czasu i pieniędzy
Rezerwacje

System rezerwacji sal, urządzeń i innych współdzielonych zasobów to lepsza organizacja pracy, uniknięcie sporów pomiędzy pracownikami, a także oszczędności zakupowe (np. decyzja, czy należy kupić nowy rzutnik, na podstawie danych historycznych o wykorzystaniu dostępnego sprzętu)

Zapotrzebowania

Obsługa akceptacji zapotrzebowań na zakupy to lepsza kontrola kosztów zakupów i ustalenie jednoznacznej ścieżki akceptacji tych kosztów

Urlopy

E-wnioski urlopowe i elektroniczne rozliczenie delegacji to mniej papierów i szybszy przepływ informacji – zarówno do przełożonego (o nowych wnioskach) jak i pracowników (o rozliczeniu delegacji czy zgodzie na urlop)

Licencje IT

Zarządzanie licencjami na oprogramowanie IT to porządek w posiadanych licencjach i zapewnienie ich legalności, a także sposób na uniknięcie niepotrzebnych zakupów licencji

Pozostałe

Przejdź do działu Funkcje, aby przejrzeć BeeOffice funkcja po funkcji.

Poznaj korzyści wdrożenia BeeOffice w Twojej firmie

BeeOffice to portal samoobsługowy, wspierający zarządzanie zespołem i biurem w codziennej pracy. Moduły BeeOffice to m.in.: Delegacje, Urlopy, Service Desk, Terminarz, Rezerwacje, Zakupy. BeeOffice to rozwiązanie szybkie do wdrożenia i przyjazne w obsłudze.

Wasi pracownicy to polubią!

Zalety BeeOffice

 • łatwość i szybkość uruchomienia
 • przyjazny i i intuicyjny dla użytkowników
 • dostępność z dowolnego miejsca w świecie za pomocą zwykłej przeglądarki internetowej, bez dodatkowego oprogramowania czy konfiguracji specjalnych połączeń
 • niskie koszty nabycia (brak kosztów licencji, tylko abonament na określony czas)
 • brak kosztów administracji (rozwiązanie dostępne w chmurze)
 • duże możliwości dostosowania do potrzeb firmy
 • możliwość integracji z obecnymi systemami firmy

Zobacz, jak możesz uzupełnić swoje systemy IT

BeeOffice to wirtualny specjalista od spraw prostych i powtarzalnych, ale ważnych i często „zaniedbanych” informatycznie. Są różne powody, dla których te procesy pozostają nieobsłużone przez działające w organizacji rozwiązania IT:
 • obecne systemy firmy w ogóle nie mają takich funkcji, bo koncentrują się na innym obszarze (np. klasyczny system ERP, HR, CRM, firmowy intranet)
 • wsparcie danego procesu obecnym systemem byłoby bardzo kosztowne, np. ze względu na wysokie koszty licencji lub wdrożenia
 • proces dotychczas uchodził za „niemożliwy do informatyzacji” lub zbyt błahy – nikt nie zastanawiał się nad możliwością jego obsłużenia inaczej niż tylko „ustnie” lub „papierkowo”
 • firma lub dział mają ograniczony wpływ na zakup lub rozwój narzędzi IT (np. firma korzysta z korporacyjnego systemu ERP bez możliwości ingerencji w niego; dział nie dysponuje budżetem na zakup narzędzi IT do własnego wykorzystania; firma nie posiada rozwiniętego intranetu)

Dla dużych firm BeeOffice jest naturalnym uzupełnieniem istniejących rozwiązań IT. Część funkcji BeeOffice może być uruchomiona dla całej lub dużej części organizacji (np. firmowe who is who dla wszystkich pracowników biurowych), a część – tylko w wybranym obszarze (np. terminarz tylko dla pracowników zespołu serwisowego). Z kolei BeeOffice w małych firmach może spinać w całość codzienne funkcjonowanie organizacji.

BeeOffice a inne systemy

BeeOffice nie jest kolejnym systemem ERP, choć zawiera niektóre funkcje obecne w systemach ERP, HR i samoobsługi pracowniczej czy też innych systemach dziedzinowych (np. aplikacjach ITSM, aplikacjach do zarządzania flotą).

Innowacja BeeOffice polega na dostarczeniu tych i innych funkcji w jednym pakiecie, prostym do uruchomienia i jeszcze łatwiejszym w użytkowaniu. Na dodatek – w modelu cloud computingu – czyli dostępności w chmurze. Koszty administracji i rozwoju aplikacji są więc dzielone na wiele firm, a koszt abonamentu jest niski.

Kluczowym elementem pakietu BeeOffice jest możliwość integracji z istniejącymi w firmie systemami, w tym z ERP (np. SAP), aplikacjami HR czy innymi.

Udostępnij

Formularz kontaktowy

 1. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest SNP Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Złotnikach, ul. Krzemowa 1 62-002 Suchy Las. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: dpo.pl@snpgroup.com.
 3. Zgoda na przetwarzanie danych jest dobrowolna, ale niezbędna w celu kontaktu. Zgodę można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
 4. Dane będą przetwarzane do realizacji określonych powyżej celów i do momentu wycofania niniejszej zgody, a dostęp do danych będą miały tylko wybrane osoby posiadające stosowne upoważnienie do ich przetwarzania.
 5. Każda osoba podając dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych.
 6. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim do 24 maja 2018 r. jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), a od 25 maja 2018 r. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Dane osobowe mogą być udostępniane innym jednostkom należącym do grupy kapitałowej, do której należy SNP Poland Sp. z o.o. – również znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, w celach marketingowych. SNP Poland zapewnia, że dane przekazywane tym podmiotom są właściwie zabezpieczone, a Pracownik ma prawo do uzyskania kopii udostępnionych danych oraz informacji o miejscu udostępnienia danych.

Napisz maila lub zadzwoń

E-mail: office.pl@snpgroup.com
Tel. 61 827 7000

SNP Poland Sp. z o.o.

Centrala:
Złotniki, ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las k. Poznania

Kontakt