Nowości

18-12-2017

Automatyczne zamykanie zgłoszeń serwisowych

W module Service Desk dodaliśmy możliwość automatycznego zamykania zgłoszeń. Dotyczy to zgłoszeń, które zostały rozwiązane i oczekują na akceptację powyżej określonej liczby dni. Pozwala to automatycznie usunąć z kolejki zgłoszeń serwisowych sprawy, które najprawdopodobniej zostały już załatwione, ponieważ pozostają przez długi czas bez żadnej reakcji ze strony osoby zgłaszającej.

Limit dni można określić oddzielnie dla każdego zadania serwisowego (tzn. może być on włączony dla wybranych zadań, a dla innych nie). Domyślnie nowy mechanizm jest wyłączony dla wszystkich zgłoszeń. Jeśli wpiszemy odpowiednie limity dni w sekcji „Automatyczne zamykanie zgłoszeń” dla danego zadania serwisowego, to po upływie pierwszego limitu osoba zgłaszająca otrzyma automatyczne powiadomienie mailowe, że zgłoszenie oczekuje na jej decyzję (zamknięcie lub odesłanie do serwisu). Po upływie drugiego terminu bez żadnej reakcji - zgłoszenie zostanie automatycznie zamknięte.

Wróć do listy aktualności