2017-12-18

Automatyczne zamykanie zgłoszeń serwisowych

W module Service Desk dodaliśmy możliwość automatycznego zamykania zgłoszeń.

2017-12-06

Załączniki w kartotece pracownika

W kartotece danych pracownika w BeeOffice, na zakładce ‘Załączniki’ można teraz definiować sekcje grupujące informacje oraz typy dokumentów (w ramach tych sekcji).

2017-11-10

Infobox – ułatwienie akceptacji wniosków

Na liście powiadomień i wniosków oczekujących na decyzję w BeeOffice (tzw. Infobox) dodaliśmy dwie nowe ikony/przyciski, które upraszczają i przyspieszają codzienną pracę z systemem.

2017-06-28

Informacja o urlopach współpracowników

BeeOffice prezentuje kalendarz urlopowy, w którym można przeglądać grafik urlopów działu lub całej firmy.

2017-06-26

Ostatnio wyświetlane dokumenty

Możliwość łatwego powrotu do 10 ostatnich wyświetlanych ekranów.

2017-05-29

Nowa funkcja: analiza kosztów podróży

W BeeOffice można teraz przedstawić dane o kosztach i czasie trwania delegacji w formie przejrzystego wykresu.

2017-05-05

BeeOffice: portal samoobsługowy dla 2000 pracowników Phoenix Contact

Od grudnia 2016 roku firma Phoenix Contact korzysta z platformy samoobsługowej HR dla pracowników, opartej o portal BeeOffice. Autorskie rozwiązanie BCC wspiera m.in. zarządzanie urlopami i rozliczanie delegacji, w integracji z systemem SAP HR Phoenix Contact.

2017-04-28

Przegląd obciążenia zespołu i zarządzanie pracą w module Service Desk

W module Service Desk zarządzamy kolejką zgłoszeń wpływających od użytkowników do działu IT lub innych zespołów administracyjnych. Zwykle lider zespołu rozdziela zadania do poszczególnych osób bądź specjaliści samodzielnie przypisują się do zadań. Nowy ekran przypisania zgłoszeń dostępny w BeeOffice w przejrzysty sposób prezentuje obciążenie zespołów i pozwala sprawnie rozdzielać pracę.

2017-04-24

Relacje pomiędzy zgłoszeniami w module Service Desk

W BeeOffice możemy teraz odzwierciedlić relacje pomiędzy zgłoszeniami w sekcji formularza ‘Powiązane zgłoszenia’. Osoba obsługująca Service Desk określa typ relacji i wskazuje zgłoszenie powiązane. Tytuł i status powiązanego zgłoszenia jest uzupełniany automatycznie. Do jednego zgłoszenia można dodać dowolną liczbę powiązań.

2017-03-31

Kopiowanie zawartości Terminarza do schowka (clipboard)

Terminarz BeeOffice prezentuje urlopy lub inne aktywności użytkowników w przejrzystym układzie kalendarza (osoby - w wierszach, kolejne dni - w kolumnach). Czasem przydatne jest przeniesienie tych informacji do innego programu, np. przedstawienie grafiku urlopów w arkuszu Excel.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Wyślij znajomemu Do góry Drukuj