Zapotrzebowania

Moduł Zapotrzebowań pozwala na pełną obsługę procesu składania i akceptacji zapotrzebowań.

BeeOffice informuje decydenta – którego zna ze struktury organizacyjnej – o pojawieniu się nowego zapotrzebowania wymagającego podjęcia decyzji: akceptacji, bądź odrzucenia. W każdej chwili możliwy jest wgląd w aktualny status oraz sprawdzenie dla dowolnego zapotrzebowania, kto i kiedy je złożył, kto wykonał kolejne kroki na ścieżce akceptacji.

Zobacz też:

 • Pracownik składa w BeeOffice zapotrzebowanie na produkt lub usługę. We wniosku wskazuje również koszt i sposób jego przypisania
 • W chwili aktywacji przez pracownika wniosek wyświetla się przełożonemu jako zadanie do wykonania (zatwierdzić/odrzucić)
 • Kolejnym etapem może być akceptacja np. dyrektora finansowego. I formalności załatwione – wszystko online. Można już kupować, a na fakturze wystarczy wpisać numer wniosku
 • W każdej chwili można sprawdzić status wniosku, wraz z informacją o kolejnych wpisach bądź akceptacjach wprowadzonych przez poszczególne osoby

Możliwości

 

 • Złożenie zapotrzebowania w formie elektronicznej, bez potrzeby wysyłania e-maili czy składania papierowych dokumentów
 • Automatyczne przekierowanie wniosku o akceptację do odpowiedniej osoby – na podstawie struktury organizacyjnej
 • Przełożony zostaje poinformowany e-mailowo o czekającym na decyzję zapotrzebowaniu
 • Wspólne dla różnego rodzaju wniosków (zapotrzebowania, delegacje, urlopy) miejsce, w którym BeeOffice prezentuje elementy oczekujące na działanie
 • Możliwość składania zapotrzebowań dla innych osób
 • Interfejs do systemów księgowych

 

 • W dowolnej chwili decydent widzi listę wszystkich zapotrzebowań, które czekają na jego decyzję
 • Pełen przegląd historycznych i bieżących zapotrzebowań z możliwością wyświetlenia według osób zamawiających, elementów struktury organizacyjnej bądź statusów
 • Prosta informacja o wartości zapotrzebowań za dany okres lub dla danego zespołu/osoby w PLN również dla zapotrzebowań wprowadzanych w walutach – automatyczne przeliczanie kursów walut
 • Zapotrzebowania na licencje – w celu uproszczenia wyboru predefiniowanie licencji możliwych do zamówienia  – na podstawie licencji zdefiniowanych w module licencji IT
 • Możliwość dodawania załączników z dodatkowymi informacjami
 • Eksport informacji do Excela do dalszej szczegółowej analizy

Czy wiesz, że...

500

tyle zakupów (biurowych, administracyjnych na potrzeby własne pracowników) dokonuje miesięcznie przeciętna firma ze 100 pracownikami biurowymi

Korzyści

 

 • Usprawnienie procesu obsługi zapotrzebowań
 • Automatyczne przeliczanie zapotrzebowań w walucie na złotówki
 • Szybki i łatwy wgląd w listę czekających na akceptację zapotrzebowań 
 • Prosty dostęp do danych historycznych – szybka informacja o wartości zapotrzebowań za dany okres
 • Skrócenie czasu obsługi zapotrzebowań – akceptacja jednym kliknięciem w BeeOffice

 

 • Objęcie procesem akceptacji zapotrzebowań licencji IT
 • Predefiniowana lista licencji porządkująca zarządzanie licencjami IT w firmie
 • Automatyczne informowanie e-mailowe o nowych i oczekujących zapotrzebowaniach
 • Wyświetlanie informacji o zapotrzebowaniach po różnych kryteriach
 • Ułatwiona szczegółowa analiza z wykorzystaniem danych wyeksportowanych do pliku Excel