Terminarz

Terminarz to przejrzyste narzędzie do zarządzania aktywnościami pracowników. Umożliwia planowanie zadań, wgląd w poszczególne aktywności oraz rozliczanie czasu poświęconego na konkretne projekty, działania czy klientów. Porządkuje naszą pracę.

Zobacz też:

 • Terminarz – zestawienie aktywności
 • Lista zadań ułatwia przypisanie pracy do projektów
 • Intuicyjny filtr i legenda

Możliwości

 • Interaktywna tabela z aktywnościami pracowników w zadanym okresie (przeszłymi, bieżącymi i planowanymi)
 • Możliwość dowolnego definiowania zadań (projektów, klientów) i ich grupowania w celu łatwego odzwierciedlenia różnych rodzajów działalności
 • Wybór stopnia szczegółowości okien czasowych – planowanie pracy na dni lub godziny (w zależności od stosowanego w zespole modelu planowania i rozliczania czasu pracy)
 • Intuicyjny filtr umożliwiający wybranie odpowiednich osób i przedziału czasowego, które będą pokazywane w tabeli
 • Bezpośrednio z tabeli wejście w podgląd i edycję szczegółów danej aktywności
 • Możliwość edycji podstawowych informacji z poziomu terminarza, wgląd w rozszerzone informacje o wybranym zadaniu bezpośrednio pod nim
 • Możliwość przypisania do poszczególnych zadań, projektów, klientów takich atrybutów jak: osoba odpowiedzialna, czas trwania, numer MPK itp.
 • Automatyczne przypisanie czasu poświęconego na zadania do wskazanych MPK
 • Integracja z modułem Urlopów pozwala na łatwą weryfikację, czy dana osoba jest w pracy, czy na urlopie. Ponadto automat blokuje wniosek urlopowy w przypadku kolizji w czasie z zaplanowanymi już działaniami
 • Możliwość nadania przełożonym uprawnień do planowania działań w terminarzach podwładnych
 • Niezastąpiony w okresie urlopowym – przed akceptacją wniosku urlopowego przełożony ma przejrzystą informację o osobach dostępnych na zastępstwo
 • Mechanizm akceptacji umożliwiający zablokowanie edycji przeszłych okresów, na przykład po rozliczeniu pracy w danym okresie

Czy wiesz, że...

5-10%

tyle czasu pracy każdy z nas poświęca na ustalenie miejsca przebywania i terminu dostępności współpracowników

Korzyści

 • Wzrost wydajności pracy dzięki efektywnemu planowaniu i koordynacji wszystkich działań
 • Spokój i pewność współpracy dzięki spójnej i aktualnej informacji o planowanych działaniach, dostępności i niedostępności pracowników, urlopach i zwolnieniach lekarskich
 • Oszczędność czasu dzięki precyzyjnej i błyskawicznej informacji o kosztach pracy przypadających na poszczególne projekty
 • Przejrzystość i porządek w złożonych działaniach zespołów
 • Wzrost jakości wypoczynku dzięki powszechności wiedzy o urlopach udostępnianej z wyprzedzeniem