Service Desk

BeeOffice Service Desk to rozwiązanie, które w prosty sposób porządkuje obsługę wewnętrznych zgłoszeń serwisowych, niezależnie od ich przedmiotu (zgłoszenia informatyczne, administracyjne, serwisowe...).

W każdej organizacji pracownicy zgłaszają problemy i prośby do zespołów informatycznych czy administracyjnych. Zacięła się drukarka, nie działa telefon, w łazience zepsuł się kran. Zgłoszenia dokonywane są różnymi drogami - telefonicznie, mailowo, ustnie... Często nie wiadomo, czy i kto zajął się problemem i na jakim etapie jest sprawa.

BeeOffice Service Desk wprowadza porządek do tego procesu. Pracownicy zgłaszają problem w systemie. Operator przydziela do zgłoszenia osobę odpowiedzialną. W systemie są wprowadzane informacje o zmianie statusu (pytania, wyjaśnienia, informacja o rozwiązaniu), zainteresowani otrzymują powiadomienia o zmianie statusu (jak wszystkie powiadomienia z BeeOffice - przez Infobox oraz e-mail).

Service Desk można wykorzystać również do komunikacji firmy z klientami, np. w centrach BPO czy dla uporządkowania procesów obsługi gwarancyjnej lub wsparcia użytkowników. Bez względu czy obslugujemy w ten sposób dziesiątki czy tysiące użytkowników, przejrzysty i wydajny system serwisowy zwiększy efektywność zespołu wsparcia i zadowolenie klientów.

Service Desk jest jednym z modułów BeeOffice, a więc korzysta z zalet integracji różnych funkcji w jednym miejscu: posługuje się jedną listą pracowników, zaś dostęp do niego jest kontrolowany uprawnieniami definiowanymi w ramach mechanizmu wspólnego dla wszystkich funkcji BeeOffice.

Możliwości

  • Zgłaszanie problemów i zapytań (wraz z opisem i załącznikami)
  • Przydzielanie osób odpowiedzialnych
  • Podgląd statusu sprawy online
  • Powiadomienia o zmianie statusu sprawy
  • Ocena satysfakcji z obsługi zgłoszenia
  • Raportowanie (czasy reakcji i obsługi zgłoszeń, poziom satysfakcji)

Czy wiesz, że...

250

średnio tyle miesięcznie zgłoszeń i problemów informatycznych i administracyjnych generuje 100-osobowy zespół pracowników biurowych

Korzyści

  • Podwyższenie jakości obsługi wewnętrznych procesów serwisowych
  • Oszczędność czasu (zarówno dla zgłaszających, jak i obsługujących zgłoszenia)
  • Poprawa wizerunku zespołów serwisowych w organizacji
  • Wyższa satysfakcja pracowników