Infobox

Infobox to rodzaj skrzynki odbiorczej, zbierającej w jednym miejscu nowe informacje istotne dla danego użytkownika.

Lista w Infobox prezentuje dwa rodzaje pozycji:

  • sprawy wymagające reakcji użytkownika (np. wniosek urlopowy Twojego podwładnego oczekuje na akceptację)
  • informacje o zmianie statusu sprawy (np. Twój wniosek zakupowy został zaakceptowany)

Klikając w daną pozycję, można przejść do szczegółów danej sprawy wykonując oczekiwaną czynność (np. akceptując wniosek urlopowy).


 

Możliwości

  • wszystkie istotne zdarzenia i informacje zbierane w jednym miejscu
  • wsparcie obsługi poszczególnych kroków w przetwarzaniu dowolnych rodzajów spraw (wnioski urlopowe, zakupowe, delegacje, rejestracja nowego wyposażenia firmowego itd.)
  • możliwość odwzorowania struktury uprawnień do podejmowania poszczególnych decyzji zgodnie z modelem działania danej organizacji

Korzyści

  • przyspieszenie obiegu informacji i pracy
  • sprawniejsza praca z BeeOffice
  • redukcja ryzyka "utknięcia" sprawy w wyniku błędu ludzkiego
  • uporządkowanie kwestii odpowiedzialności za podejmowanie określonych decyzji w organizacji
  • większa satysfakcja pracowników