Funkcja, na którą czekacie

Co jeszcze chcielibyście usprawnić? Są inne obszary, istotne funkcje lub czynności niewspierane przez obecne systemy IT?

Nie znaleźliście ich w opisie BeeOffice na stronie internetowej?

Być może:

  • BeeOffice posiada funkcję, na którą czekacie – tylko nazwaliśmy ją w inny sposób
  • planujemy udostępnić taką funkcję, a może nawet nad nią pracujemy
  • rozwiniemy funkcję w BeeOffice specjalnie dla Waszej firmy

BeeOffice jest oparte o BeeOffice Framework - elastyczną plaftormę rozwojową, umożliwiającą budowanie portali intranetowych i internetowych dla przedsiębiorstw. BeeOffice Framework dostarcza zestaw kilkudziesięciu predefiniowanych „obiektów biznesowych” (m.in. struktura organizacyjna, pracownik, zamówienie, delegacja - wykorzystywane w BeeOffice), które pozwalają w krótkim czasie wdrożyć wsparcie nawet najbardziej specyficznych procesów przez system IT. W przypadku wymagań wykraczających poza standardową funkcjonalność aplikacji, BeeOffice Framework pozwala na bardzo efektywne implementowanie nowych funkcji, na podstawie bogatej biblioteki dla programistów. Dlatego jesteśmy w stanie w krótkim czasie przygotować rozwiązanie dedykowane firmy, dokładnie spełniające jej oczekiwania.

Prosimy o zapytanie – zapraszamy do formularza kontaktowego.

Funkcja, na którą czekacie